Biblioteket i siffror

Här presenteras statistik för 2018.

OmrådeAntal
Fasta läsplatser 32
Sittplatser totalt 688
Publika persondatorer 161
Öppethållande timmar / vecka 68
Besökare (per år) 247 199
Besökare på webben (IP-besök) 195 701
Totalt bestånd (tryckt) 116 025
Förvärv under året (tryckt) 2 663
Tillväxt (tryckt) 1 471
Tryckta tidskrifter 321
Elektroniska tidskrifter 67 400
Tidningar (tryckta) 5
E-böcker 285 000
Betaldatabaser 90
Sökningar i Primo (discoverysystem)
557 621
Utlån totalt inklusive omlån 88 414
Fjärrlån inlån 632
Fjärrlån utlån 1 925
Undervisning informationssökning (timmar) 338
Personal totalt personer 24
Personal årsman 22,5
Bibliotekarier 22
Biblioteksassistenter 2
Övrig personal årsman (studenter) 2

 

Kungliga biblioteket har en webbplats som heter Biblioteksstatistik. Där finns det möjlighet att ta fram rapporter för alla offentligt finansierade bibliotek som har rapporterat in statistik.