Om biblioteket

Biblioteket på Högskolan i Borås är ett offentligt bibliotek som är tillgängligt för alla. Samlingarna i biblioteket utgår från de utbildningar och den forskning som bedrivs vid högskolan, och är i första hand avsedda för personal och studenter vid högskolan. En stor del av bibliotekets samlingar är elektroniska och tillgängliggörs via bibliotekets webbsida. För åtkomst till bibliotekets elektroniska samlingar utanför campus krävs att man är knuten till Högskolan i Borås.

Mer information om biblioteket

Bibliotekets uppdrag och organisation

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden: Informationsresurser, Det fysiska biblioteket, Det digitala biblioteket, Utbildning och handledning samt Publicering. På sidan Bibliotekets uppdrag kan du läsa mer om vad varje område innebär.

Biblioteket består av fyra funktioner: Funktion Media, Funktion Digitala tjänster, Funktion Utbildning och Funktion Kundservice.

Länk till Bibliotekets intranät - enbart för bibliotekets personal.