Om biblioteket

Biblioteket på Högskolan i Borås är ett offentligt bibliotek som är tillgängligt för alla. Samlingarna i biblioteket utgår från de utbildningar och den forskning som bedrivs vid högskolan, och är i första hand avsedda för personal och studenter vid högskolan. En stor del av bibliotekets samlingar är elektroniska och tillgängliggörs via bibliotekets webbsida. För åtkomst till bibliotekets elektroniska samlingar utanför campus krävs att man är knuten till Högskolan i Borås.

Mer information om biblioteket

Bibliotekets uppdrag och personal

Bibliotekets uppdrag innefattar följande fem områden: Informationsresurser, Det fysiska biblioteket, Det digitala biblioteket, Utbildning och handledning samt Publicering. På sidan Bibliotekets uppdrag kan du läsa mer om vad varje område innebär.

Kontaktuppgifter till bibliotekets personal hittar du här.

Länk till Bibliotekets intranät – enbart för bibliotekets personal.

Biblioteket i sociala medier

Biblioteket har ett antal kanaler i sociala medier för att kommunicera och dela aktuell information.

Facebook

Biblioteket på Facebook: Högskolan i Borås - Biblioteket

På Facebook delar bibliotekarierna med sig av tips, information om vad som händer på biblioteket och även företeelser i omvärlden som skulle kunna beröra våra studenter.

Instagram

Biblioteket på Instagram: biblioteketpahogskolaniboras

På Instagram publiceras våra #bookface-bilder, men även boktips och tips om vad som händer i biblioteket.