Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Ambulanssäkerhet - att vårda i ambulansrummet

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Vårdare i ambulans behöver kunna vårda patienten under säkra förhållanden som i möjligaste mån förebygger framtida yrkesskador. Samtidigt ska patienten under färd vårdas på ett säkert sätt. Det är angeläget att få ytterligare kunskap om hur ett ändamålsenligt och trafiksäkert vårdutrymme i ambulansen skall se ut.

I studien Ambulanssäkerhet undersöks därför ambulanspersonalens erfarenheter av arbetsmiljön i ambulansens vårdutrymme. 

Studien genomförs i form av fokusgruppsintervjuer med ambulanspersonal i två geografiskt skilda regioner.

Preliminärt resultat redovisas i form av vetenskaplig rapportering under 2012.

Studiens resultat kan medverka till bättre design av ambulansfordon och en säkrar miljö för både patient och vårdare.