Anders Jonsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4785

E-post: anders.jonsson@hb.se

Rumsnummer: E702

Signatur: AJO

Inriktning: Katastrofmedicin och stressforskning, stress i blåljusyrken, arbetsledning på skadeplats

Leg. sjuksköt. Universitetslektor, Med Dr.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Stress efter traumatiska händelser - Ambulanspersonalens vardag (2004), Göteborgs universitet.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper