Huvudmeny

Experimentell utrustning till bygglaboratorium


Införskaffande av instrument och apparatur till bygglaboratoriet på Högskolan i Borås.

Startdatum

2015-06-01

Slutdatum

2016-06-01

Syftet är tvådelat:

1. att tydliggöra den teoretiska undervisningen som sker i byggområdet genom praktiska moment och hands-on-övningar och

2. att vidareutveckla den experimentella forskningsverksamheten i byggområdet.