Experimentell utrustning till bygglaboratorium

Experimentell utrustning till bygglaboratorium

Syftet är tvådelat:

1. att tydliggöra den teoretiska undervisningen som sker i byggområdet genom praktiska moment och hands-on-övningar och

2. att vidareutveckla den experimentella forskningsverksamheten i byggområdet.