Agnes Nagy

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4418

E-post: agnes.nagy@hb.se

Rumsnummer: D805

Signatur: AGN

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet resursåtervinning (Swedish Centre för Resource Recovery) med fokus på byggteknik och hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås sedan 2004. Jag disputerade 1997 på Lunds tekniska högskola med avhandlingen ”Cracking in concrete structures due to imposed deformations” inom ämnesområdet Bärande Konstruktioner (Structural Engineering). För närvarande är jag verksam i fyra forskningsprojekt där två av dem är finansierade av Vinnova och Bygginnovation och två av Gunnar Ivarsons Stiftelse. Jag är ansvarig för magisterutbildningen i byggteknik - hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås, och ledamot i FoU-nämnden samt rektors hållbarhetsråd.

Uppdrag

Utbildningsansvar för Magisterprogrammet i byggteknik- Hållbart samhällsbyggande

Ledamot i FoU-nämnden

Samordnare för hållbar utveckling i Akademin för Textil, teknik och ekonomi

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Cracking in concrete structures due to imposed deformations

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper