Huvudmeny

Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum


Projektet tar utgångspunkt i reformen om integration mellan förskoleklass och skola, tidigare forskning om integration mellan förskola/ förskoleklass och skola men också forskning om vad platsen och rummet betyder för barns identitetsskapande och socialisation.

Startdatum

2004-01-01

Slutdatum

2005-12-31

Forskning om förskolans och skolans byggnader har haft olika fokus. De har riktats mot hur relationer och kontakter mellan olika grupper möjliggörs inom huskroppen och mot vilka bilder barn har av skolan som kunskapsrum och socialt rum (de Jong, 1994, 1995, 1996; Lind & Åsen, 1999; Skantze, 1986, 1989, 1995,). Studier finns också av vad olika platser och miljöer betyder för barn (Björklid, 2001; Rasmussen, 1999; Titman, 1994). Ett resultat av integrationsreformen är att de flesta förskoleklasser idag är lokalintegrerade i grundskolan... -->Se webbplats.

Projektledare

Områden