Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum

Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum

Forskning om förskolans och skolans byggnader har haft olika fokus. De har riktats mot hur relationer och kontakter mellan olika grupper möjliggörs inom huskroppen och mot vilka bilder barn har av skolan som kunskapsrum och socialt rum (de Jong, 1994, 1995, 1996; Lind & Åsen, 1999; Skantze, 1986, 1989, 1995,). Studier finns också av vad olika platser och miljöer betyder för barn (Björklid, 2001; Rasmussen, 1999; Titman, 1994). Ett resultat av integrationsreformen är att de flesta förskoleklasser idag är lokalintegrerade i grundskolan... -->Se webbplats.