Agneta Thörner

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5975

E-post: agneta.thorner@hb.se

Rumsnummer: A601B

Signatur: ATH

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på hur pedagoger tar tillvara på barns intresse i förskolan. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess hade jag en tjänst som förskollärare i Borås stad.