Agneta Thörner

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: agneta.thorner@hb.se

Rumsnummer: A601B

Signatur: ATH

Jag är fil. lic. och arbetar sedan 2006 som adjunkt vid Högskolan i Borås. Främst är jag verksam inom förskollärarprogrammet. Innan dess var jag yrkesverksam som förskollärare i Borås stad.