Huvudmeny

KUB-projektet


ESF-projektet KUB som handlar om kompetensutveckling för bibliotekarier i fyra svenska län, utvärderas genom följeforskning/uppdragsforskning av forskare från Bibliotekshögskolan.

Diarienummer

476-12-65

Startdatum

2012-02-01

Slutdatum

2015-12-31

Projektledare

  • Anna-Christina Rutquist

Områden

Forskargrupper