EU - Europeiska Socialfonden (ESF)

EU - Europeiska Socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm och Falun.

Länk till EU - Europeiska Socialfonden (ESF)