Informationspraktiker och digitala kulturer

Informationspraktiker och digitala kulturer

Gruppen utgör ett inkluderande forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och debatt om forskning. Den omfattar en variation av perspektiv, teoretiska ansatser, empiriska intressen och metodologiska frågor. Den forskning medlemmarna arbetar med inkluderar studier av läspraktiker, biblioteksarbete och -användning, vetenskaplig kommunikation, informationssökning och medie- och informationskompetenser (media and information literacy) i olika sammanhang.

Genom publicering med internationell räckvidd bidrar gruppen till den akademiska gemenskapen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Medlemmarna engagerar sig dessutom i såväl den allmänna debatten som utvecklingen inom de professionella fält gruppens intressen anknyter till.

Aktiviteter

Forskargruppen har återkommande möten för att diskutera aktuella frågor, texter, projekt eller utmaningar inom forskningsområdet informationspraktiker och digitala kulturer.

Kontakt

Gruppen leds av Jutta Haider.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Nätverk