Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lärandets innehåll och redskap - om informationssökning och lärande

Startdatum

2005-01-01

Slutdatum

2006-12-31

Projektet tar utgångspunkt i de förändrade villkor för barns lärande i riktning mot alltmer undersökande, elevaktiva och individuella arbetsformer som utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken har inneburit. I studien har
intresset riktats mot informationsteknikens betydelse för de yngre barnens lärande under de första skolåren och explicit studerat hur informationssökning och IKT-redskap utnyttjas i förskoleklass och år 1-2 för att stödja barns lärande.

Projektledare

Områden