Anna Lundh

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5991

E-post: anna.lundh@hb.se

Rumsnummer: C518

Signatur: ALU

Anna Lundh, fil. dr., är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes forskningsintressen gäller främst läspraktiker och diskurser om läsning. Mer specifikt forskar hon om informationsläsning, tillgänglig läsning och läsandets politik i Sverige under 1900- och 2000-talen.

Anna är docent vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Adjunct Senior Research Fellow vid Curtin University, Perth, Australien. Hon är också koordinator för den nationella forskarskolan ReSource, finansierad av Vetenskapsrådet (2023-2026). Du kan läsa mer om ReSource på sidan forskarskolan ReSource.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås. Sedan dess har hon deltagit i och lett ett antal externt finansierade forskningsprojekt, samt arbetat med uppdragsforskning. Du kan hitta mer information om dessa projekt, samt Annas samlade publikationer på hennes webbplats drannalundh.com.

Handledare för externa doktorander

  • Karin Lundin, Lunds universitet (biträdande handledare)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper