Anna Lundh

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5991

Mobilnummer:

E-post: anna.lundh@hb.se

Rumsnummer: C518

Signatur: ALU

Anna Lundh, fil. dr., är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes specifika forskningsintressen gäller läspraktiker och diskurser om läsning.

Anna är docent vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Adjunct Senior Research Fellow vid Curtin University, Perth, Australien.

I sin pågående forskning arbetar Anna med att: 1) Spåra den historiska bakgrunden till dagens diskurser om medie- och informationskunnighet och informationskompetens, 2) Skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare, talböcker och ljudböcker.

Under de senaste åren har Anna deltagit i och lett ett antal externt finansierade forskningsprojekt och arbetat med uppdragsforskning. På hennes webbplats kan du hitta mer information om dessa projekt, samt Annas samlade publikationer.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper