Huvudmeny

Ökad lönsamhet inom biogasproduktion från avfall genom nya substrat och optimerat subtratutnyttjande


Biogasbranschen har länge brottats med dålig lönsamhet, där avgörande flaskhalsar är begränsad tillgång på substrat och suboptimalt substratutnyttjande. Problembilden är komplex och påverkas av allt från biomassans biokemiska egenskaper och biogasprocessens nedbrytningsförlopp till gällande regelverk, konkurrens och alternativanvändning.

Diarienummer

Dnr FO2013-39

Startdatum

2013-03-20

Slutdatum

2013-11-30

Projektet avser med fokus på substrat att tydliggöra den kunskap som finns på svenska biogasanläggningar och i forskningsvärlden och med utgångspunkt från detta identifiera flaskhalsar och finna lösningar för ökad biogasproduktion och förbättrade miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Syftet är att med fokus på substrat påvisa:

 • Begränsningar
 • Förbättringspotential
 • Möjliga vinster för ekonomi och miljö
 • Framtida utmaningar

Målet för projektet är i möjligaste mån kvantifiera:

 • Potentialen för förbättrat utnyttjande av befintliga substrat
 • Effekten av olika lösningar för att uppnå förbättrat substratutnyttjande med avseende på ekonomi och miljö
 • Effekten av införandet av nya biogassubstrat med avseende på ekonomi och miljö

Samarbetspartner

 • AnnoxKaldnes
 • Jönköping Energi
 • EON Biogasanläggning
 • DomInnova Domsjö
 • Vafab Miljö
 • Växjö kommun
 • BioMil

Projektledare

 • Marika Murto och My Carlsson, AnoxKaldnes

Områden

Finansiärer