Waste Refinery

Waste Refinery

Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privata och offentliga företag, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.

Länk till Waste Refinery