Ökad lönsamhet inom biogasproduktion från avfall genom nya substrat och optimerat subtratutnyttjande

Ökad lönsamhet inom biogasproduktion från avfall genom nya substrat och optimerat subtratutnyttjande

Projektet avser med fokus på substrat att tydliggöra den kunskap som finns på svenska biogasanläggningar och i forskningsvärlden och med utgångspunkt från detta identifiera flaskhalsar och finna lösningar för ökad biogasproduktion och förbättrade miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Syftet är att med fokus på substrat påvisa:

 • Begränsningar
 • Förbättringspotential
 • Möjliga vinster för ekonomi och miljö
 • Framtida utmaningar

Målet för projektet är i möjligaste mån kvantifiera:

 • Potentialen för förbättrat utnyttjande av befintliga substrat
 • Effekten av olika lösningar för att uppnå förbättrat substratutnyttjande med avseende på ekonomi och miljö
 • Effekten av införandet av nya biogassubstrat med avseende på ekonomi och miljö

Samarbetspartner

 • AnnoxKaldnes
 • Jönköping Energi
 • EON Biogasanläggning
 • DomInnova Domsjö
 • Vafab Miljö
 • Växjö kommun
 • BioMil