Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Samband mellan läkemedelsförskrivning och hjärtstopp utanför sjukhus


Läkemedelskonsumtionen ökar i Sverige. Om vissa läkemedel ökar risken för plötslig död, så är det viktigt att få detta kartlagt. För ett fåtal läkemedel finns beskrivet en så kallas proarrytmisk effekt. Dessa läkemedel har en potential att inducera livshotande arrytmier som en direkt biverkan. Samband mellan förskrivning av olika läkemedel och inträffat hjärtstopp är bristfälligt beskrivet.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2011-12-31

Under det senaste halvåret har  fler patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus förskrivits proarrytmiska läkemedel än för ett år sedan.

Det svenska registret för hjärtstopp utanför sjukhus samkörs med det Svenska läkemedelsregistret och slutenvårdsregistret. Cirka 8.000 fall beräknas ingå i analysen där patienten tjänstgör som sin egen kontroll. I den första analysen avser vi att studera förskrivning av läkemedel till patienten under det närmaste halvåret före inträffat hjärtstopp som inte förskrevs ett år tidigare.

De preliminära resultaten av studien presenteras i form av vetenskaplig rapportering under 2011.