Samband mellan läkemedelsförskrivning och hjärtstopp utanför sjukhus

Samband mellan läkemedelsförskrivning och hjärtstopp utanför sjukhus

Under det senaste halvåret har  fler patienter som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus förskrivits proarrytmiska läkemedel än för ett år sedan.

Det svenska registret för hjärtstopp utanför sjukhus samkörs med det Svenska läkemedelsregistret och slutenvårdsregistret. Cirka 8.000 fall beräknas ingå i analysen där patienten tjänstgör som sin egen kontroll. I den första analysen avser vi att studera förskrivning av läkemedel till patienten under det närmaste halvåret före inträffat hjärtstopp som inte förskrevs ett år tidigare.

De preliminära resultaten av studien presenteras i form av vetenskaplig rapportering under 2011.