Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samverkan kring kompetensförsörjning - temporär arbetskraft som strategisk framgångsfaktor


Projektet handlar om att identifiera nya innovativa samarbetsformer mellan inhyrare och uthyrare av temporär arbetskraft.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2010-12-31

Projektet handlar om att identifiera nya innovativa samarbetsformer mellan inhyrare och uthyrare av temporär arbetskraft. Begrepp som dynamisk handlingsförmåga, flexibilitet och rätt kompetens är nyckelord för både inhyrare och uthyrare. Exempel på nya samarbeten identifierade från en inledande workshop är: hur bemöta kraftiga fluktuationer i orderingång, hur bevara rätt kompentens, hur kan instrument för kvalitativ feedback skapas samt hur bör upphandlings- och uppföljningsmodeller utformas? Nya samarbetsformer kan förekomma mellan inhyrare-uthyrare, inhyrare-inhyrare och uthyrare-uthyrare.