Stefan Cronholm

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 5936

E-post: stefan.cronholm@hb.se

Rumsnummer: L418

Signatur: SCO

Stefan Cronholm är professor i informatik och hans forskningsinriktning handlar om AI och management, design och utvärdering av IT-system, design science research, kravspecificering, metoder för systemutveckling, digital handel, IT Service Management, kvalitativa forskningsansatser samt livslångt lärande.

Stefan Cronholm har publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga journaler och konferenser samt har utvecklat en variation av pedagogiskt undervisningsmaterial. Han är ledare för forskningsgruppen InnovationLab. Utöver forskning är Stefan Cronholm engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning. Han har handlett och examinerat över 100 masters- och kandidatuppsatser.

Publikationer

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet)

Utmärkelser

2013, Forskningsprojektet "Efficient IT Service Management" utsett som årets bästa IT Service Management projekt. 2010, Best Theoretical Paper Award, "The Need for Systems Development Capacity in Design Science Research, presented at 21st Australian Conference on Information Systems, Brisbane, Australia. 2005, Best paper award, Nine Principles for Designing a Study Program. Presented at Information Systems Education Conference (ISECON), Columbus, Ohio, USA.

Uppdrag

  • Forskningsledare InnovationLab
  • Ledningsrådet Sektion för Informationsteknologi

Avhandlingstitel

Metodverktyg och användbarhet

Stefan Cronholm

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper