Anders Hjalmarsson Jordanius

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4365

E-post: anders.hjalmarsson_jordanius@hb.se

Rumsnummer: L417

Signatur: AHJ

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper