Anders Hjalmarsson Jordanius

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4365

Mobilnummer: 0790-981985

E-post: anders.hjalmarsson_jordanius@hb.se

Rumsnummer: L417

Signatur: AHJ

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper