Anders Hjalmarsson Jordanius

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4365 E-post: anders.hjalmarsson_jordanius@hb.se Rumsnummer: L417 Signatur: AHJ

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper