Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Socialt hållbar konsumtion av livsmedel

Startdatum

2008-04-10

Slutdatum

2010-03-31

Syftet med projektet är att analysera den mångkulturella marknaden och mångfalden på arbetsplatserna för att kunna bidra till utvecklingen av socialt hållbar konsumtion av livsmedel. Forskningsprojektet avser att utveckla kunskapen om konsumtionsmönster och konsumenters beslutsfattande på den mångkulturella marknaden. Fokus ligger på analys av konsumtion i familjer och hur konsumtionen av livsmedel sker i familjer utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Projektet handlar också om hur livsmedelshandeln organiserar sin egen verksamhet utifrån föreställningen om mångfald, både avseende rekrytering såväl som ledning av personal. Projektet studerar religiösa högtider, mera specifikt Ramadan. Förutom intervjuer med familjer och butikspersonal sker observationsstudier. Genom att tydliggöra potentialen i den mångkulturella marknaden kan både företag och konsumenter gynnas.