Socialt hållbar konsumtion av livsmedel

Socialt hållbar konsumtion av livsmedel

Syftet med projektet är att analysera den mångkulturella marknaden och mångfalden på arbetsplatserna för att kunna bidra till utvecklingen av socialt hållbar konsumtion av livsmedel. Forskningsprojektet avser att utveckla kunskapen om konsumtionsmönster och konsumenters beslutsfattande på den mångkulturella marknaden. Fokus ligger på analys av konsumtion i familjer och hur konsumtionen av livsmedel sker i familjer utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Projektet handlar också om hur livsmedelshandeln organiserar sin egen verksamhet utifrån föreställningen om mångfald, både avseende rekrytering såväl som ledning av personal. Projektet studerar religiösa högtider, mera specifikt Ramadan. Förutom intervjuer med familjer och butikspersonal sker observationsstudier. Genom att tydliggöra potentialen i den mångkulturella marknaden kan både företag och konsumenter gynnas.