Handelsrådet

Handelsrådet

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. 20 miljoner kronor betalas årligen ut till olika forskningsprojekt. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder.

Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse som består av arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO, samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Handelns Utvecklingsråd att finansierar svensk handelsforskning till ett värde av cirka 20 miljoner kronor årligen, något som gör Handelns Utvecklingsråd till en av landets största finansiärer av handelsforskning. Betydande medel satsas på att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, något som också kommer branschens företag och anställda till nytta.

Länk till Handelsrådet