Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Waste Recovery Asien


Detta projekt har som sitt syfte att överföra Borås-regionens samlade kunskap och teknik inom området resursåtervinning och avfallshantering till Sydostasien. Vår arbetsmodell kallas Waste Recovery - Aktörsamverkan i Borås.

Diarienummer

716-11-62

Startdatum

2011-09-19

Slutdatum

2012-11-30