Huvudmeny

Waste Recovery Asien


Detta projekt har som sitt syfte att överföra Borås-regionens samlade kunskap och teknik inom området resursåtervinning och avfallshantering till Sydostasien. Vår arbetsmodell kallas Waste Recovery - Aktörsamverkan i Borås.

Diarienummer

716-11-62

Startdatum

2011-09-19

Slutdatum

2012-11-30