Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Organisation

Forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås är huvudsakligen organiserad på tre olika sätt med intensiv samverkan dem emellan.

  1. Forskargrupper – som under ledning av en forskargruppsledare tar avstamp i forskningens behov och forskningens perspektiv. Det finns flera forskargrupper inom varje forskningsområde och forskarna kan vara med i flera olika grupper som även kan överskrida områdesgränser.
    Här kan du se högskolans forskargrupper.
  2. Centrumbildningar – dessa är organisatoriskt knutna till högskolans akademier men är högskoleövergripande genom att fokusera på ett gemensamt tema som överskrider såväl områdes- som ämnesgränser.
    Här kan du se högskolans centrumbildningar.
  3. Science Park Borås – tar direkt avstamp i omvärldens behov och är en samverkansmiljö som erbjuder kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer. Med resurser från forskning och prototypframtagning, skapas möjligheter för nya och etablerade företag att växa. Fokus är att bidra till en positiv samhällsutveckling och hjälpa näringslivet att lyfta blicken mot hållbara innovationer, cirkulära processer och affärsmodeller.
    Här hittar du Science Park Borås webbsida (extern länk)

Akademin för teknik, textil och ekonomi

Sektionen för design

 

Sektionen för företagsekonomi och textil management

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Forskargrupper

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för textilteknologi

Forskargrupper

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för vårdvetenskap

Forskargrupper

Centrumbildningar

Akademin för bibliotek, information och pedagogik

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för förskollärarutbildning

Forskargrupper

Sektionen för lärarutbildningen

Forskargrupper

Sektionen för informationsteknologi

Forskargrupper

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Forskargrupper

Grants and Innovation Office (GIO)

Högskolans interna support för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt. Till GIO:s webbsida om avdelningens verksamhet.