5 sökresultat

Hittade 5 träffar som matchade filtreringen

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Centrum för kulturpolitisk forskning vill vara den samlande och pådrivande kraften i Sverige för den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen inom såväl avgränsade fält som bibliotek, teater och film, som kulturpolitiskt relevanta frågor i bred mening. Här inkluderas kommunala, regionala och statliga åtgärder på kulturområdet, men även de initiativ som tas av exempelvis kulturindustri och media samt av studieförbund och intresseorganisationer.

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier, CVS har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning med målet att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle. CVS ska bidra med kunskapsutveckling i välfärdssektorn och ge kunskapsunderlag till välfärdssamhällets styrande aktörer, t.ex. politiker och tjänstemän. Vidare vill CVS, på skilda sätt medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling inom välfärdssektorn.

Visa fler