Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Läs högskolans årsredovisning för 2019

Årsredovisning och budgetunderlag

Här finner du högskolans årsredovisningar och budgetunderlag för de senaste åren.

Tidigare årsredovisningar kan hittas i högskolans arkiv. För mer information om reglerna kring årsredovisningar och budgetunderlag läs Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (extern länk).

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av högskolans räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.