Årsredovisning och budgetunderlag

Tidigare årsredovisningar och budgetunderlag hittas i högskolans arkiv. 

För mer information om reglerna kring årsredovisningar och budgetunderlag läs Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av högskolans räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår.

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.