Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Ledning

Högskolans verksamhet leds av dess styrelse som har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För verksamhetens ledning närmast under styrelsen ansvarar rektor. Prorektor är ställföreträdare för rektor.

Till rektor är följande ledningsorganisation knuten: 

  • Nämndråd
  • Rektors lednings- och kvalitetsråd

För mer information om rådens syfte, sammansättning, mötestider samt mötesprotokoll hänvisas till ingången "ledning" under anställdwebben