Huvudmeny

Ledning

Högskolans verksamhet leds av dess styrelse som har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För verksamhetens ledning närmast under styrelsen ansvarar rektor. Prorektor är ställföreträdare för rektor.

Till rektor är följande ledningsorganisation knuten: 

  • Rektors nämndråd
  • Rektors ledningsråd
  • Forskarråd
  • Utbildningsråd 
  • Kvalitetsråd 
  • Innovationsråd

För mer information om rådens syfte, sammansättning, mötestider samt mötesprotokoll hänvisas till ingången "ledning" under anställdwebben