Ledning

Till rektor är följande ledningsorganisation knuten: 

  • Nämndråd
  • Rektors lednings- och kvalitetsråd

För mer information om rådens syfte, sammansättning, mötestider samt mötesprotokoll hänvisas till ingången "ledning" under anställdwebben