Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

MISTRA Miljökommunikation (WP5)


Forskningsprojektet förvaltas av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Målet med forskningsprogrammet att vidareutveckla förståelsen av miljökommunikation, liksom miljökommunikation som praktik.

Startdatum

2020-06-30

Slutdatum

2024-06-30

Tillsammans med Swedesd vid Uppsala universitet beviljades SLU 2019 medel från forskningsstiftelsen Mistra för ett fyraårigt forskningsprogram om miljökommunikation. 

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats som involverar forskare från en rad vetenskapliga discipliner och icke-akademiska partners som representerar centrala samhällsaktörer. Tillsammans bygger vi vidare på befintliga tänkesätt, utvecklar nya insikter och ansatser och översätter denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.

Arbetspaket 5 (WP5)


Nico Carpentier berättar om WP5

Projektledare

  • Nico Carpentier, Charles University Prague

Externa forskare

  • Nico Carpentier, Charles University Prague
  • Sofie Joosse, SLU
  • Vaia Doudaki, Charles University Prague

Områden

Forskargrupper