MISTRA Miljökommunikation (WP5)

MISTRA Miljökommunikation (WP5)

Tillsammans med Swedesd vid Uppsala universitet beviljades SLU 2019 medel från forskningsstiftelsen Mistra för ett fyraårigt forskningsprogram om miljökommunikation. 

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats som involverar forskare från en rad vetenskapliga discipliner och icke-akademiska partners som representerar centrala samhällsaktörer. Tillsammans bygger vi vidare på befintliga tänkesätt, utvecklar nya insikter och ansatser och översätter denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.

Länk till MISTRA Miljökommunikation (WP5)