MISTRA Miljökommunikation (WP5)

MISTRA Miljökommunikation (WP5)

Konsortiet inkluderar 28 samhällspartners som täcker ett brett spektrum av arbete med hållbarhetsutmaningar – allt från klimatarbete och konst till naturskydd, jakt och jordbruk – på lokal, nationell och internationell nivå.

Programmet bygger på väletablerad forsknings- och undervisningsexpertis vid SLU:s avdelning för miljökommunikation och på den internationella forskningen och arbetet med utbildning för hållbar utveckling vid SWEDESD (Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling), Uppsala universitet. 

Programmets vision är att Sveriges hållbarhetsarbete vid ingången av år 2030 understöds av effektiva kommunikationspraktiker. Tack vare den kritiska, förändringsorienterade och inkluderande ansats som dessa praktiker bygger på, har de fått bred samhällelig acceptans och även rönt erkännande internationellt. Detta är resultatet av en genomtänkt transdisciplinär forskningsstrategi som med programmet som nav har fått spridning regionalt, nationellt och internationellt.

Programchefer är Anke Fischer, professor i miljökommunikation vid SLU och Eva Friman, föreståndare för SWEDESD.

Läs mer om Mistra EC programmet på slu.se

På Bibliotekshögskolan bedrivs forskning om miljöinformation och miljökommunikation på nätet i följande delprojekt: