Jutta Haider

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4167

Mobilnummer:

E-post: jutta.haider@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: JUHA

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningintressen rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Det innefattar forskning kring miljökommunikation och kunskapsinstitutioner, som encyklopedier, sökmotorer och det vetenskapliga kommunikationssystemet

Jag arbetar för närvarande med projektet Algoritmer och källkritik som pågår mellan 2018–2021 och finansieras av Vetenskapsrådet. Jag är även  delaktig i Mistras forskningsprogram för miljökommunikation, 2019–2023.

Vid Högskolan i Borås leder jag tillsammans med Ola Pilerot forskningsgruppen Informationspraktiker. 

Min senaste bok "Invisible Search and Online Search Engines: The ubiquity of search in everyday life" (med Olof Sundin), publicerades av Routledge 2019.