Jutta Haider

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4167

E-post: jutta.haider@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: JUHA

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Min forskning och undervisning rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Det innefattar forskning kring miljökommunikation och kunskapsinstitutioner, som encyklopedier, sökmotorer och det vetenskapliga kommunikationssystemet

Jag arbetar för närvarande inom forskningsprogrammet Mistra Miljökommunikation.

Vid Högskolan i Borås leder jag tillsammans med Ola Pilerot forskningsgruppen Informationspraktiker och digitala kulturer.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper