Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Förnyelsebara gröna plastkompositer med naturfibrer för tillämpning inom fordonsindustrin


Projektet är ett vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Korea. Under projektperiodens gång kommer forskare från Sverige och Sydkorea mötas vid ett flertal tillfällen för att ta del av varandras resultat.

Diarienummer

684-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2014-06-30