Dan Åkesson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4631

E-post: dan.akesson@hb.se

Rumsnummer: E811

Signatur: DAK

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus plaståtervinning och på att ta fram polymerer och kompositer från förnybart material.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i drygt nio år. Innan dess jobbade jag ute i industrin. För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster och industriellt plastavfall” som är finansierat av Mistra.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Renewable composites prepared from biobased thermoset resins

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper