Förnyelsebara gröna plastkompositer med naturfibrer för tillämpning inom fordonsindustrin

Förnyelsebara gröna plastkompositer med naturfibrer för tillämpning inom fordonsindustrin