Huvudmeny

Anmälan till Modedesignutbildningen

Anmälan öppnar 26 januari 2018

Hur du anmäler dig

 1. Anmäl dig via antagning.se (extern länk) till utbildningen senast 16 april 2018. Anmälan öppnar 26 januari 2018.
 2. Ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 16 april 2018. Ansökningsuppgiften släpps i samband med Textilhögskolans öppet hus den 27 januari 2018. Portfolion lämnas in digitalt. Ladda upp här.
 3. Vi behöver få eventuella kompletterande dokument  (extern länk) senast 21 maj. De laddar du upp här (extern länk).
 4. Fysisk ansökningsportfolio ska vara högskolan tillhanda senast 16 april 2018.

  Ansökningsportfolion ska skickas till: 
  Högskolan i Borås
  Antagningen
  501 90 Borås

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet. För särskild behörighet till utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen krävs: (i) konstnärlig förmåga att på ett uttrycksfullt sätt utveckla, gestalta, illustrera och realisera idéer i kläder och andra bärbara element, (ii) teknisk förmåga i mönsterkonstruktion och sömnad för att konstruera grundläggande plaggtyper, (iii) viss kritisk-teoretisk förmåga i mode- och designområdet.

Ansökningsportfolio

På modedesignutbildningen läggs stor vikt vid designresearch, experiment för konstnärlig utveckling av designidéer, experiment och teknikträning i ateljéer och verkstäder. Därför är det viktigt att ansökningsportfolion visar förmåga att utveckla idéer från visuell research (materialinsamling och bearbetning av källmaterial) till intressanta färdiga verk (komposition och teknisk skicklighet). Ansökningsuppgiften ska skrivas på engelska. En ansökan till utbildningsprogrammet sker genom styrkta formella meriter samt inskickad ansökningsportfolios innehåll. 

Ansökningsuppgiften 2018 (pdf på engelska).

Ladda upp portfolion.

CV

I ditt CV beskriver du vilka utbildningar, kurser, arbeten, praktik, projekt du har genomfört och övriga erfarenheter som visar din kompetens. Följ denna mall

Urval och provdag

Urvalet görs bland dem som bedömts som behöriga genom ansökningsportfolion och därefter rankats högst i den samlade bedömningen av därigenom visade förmågor. Ett urval av behöriga sökande kallas till provdag och intervju vid Textilhögskolan, varefter det slutliga urvalet görs.

Först görs en samlad bedömning av ansökningsportfolion med arbetsprover samt övriga merithandlingar. Behöriga rangordnas efter konstnärlig och teknisk förmåga samt övriga kvalifikationer och meriter som exempelvis arbete inom design och konst.

Därefter kallas ett antal sökande till intervju och provdag vid Textilhögskolan. Vid provdag prövas den sökandes konstnärliga och tekniska förmågor. Under intervjun diskuteras den sökandes kvalifikationer och övriga meriter, samt att det kritisk-teoretiska förhållningssättet inom textil- och designområdet prövas. Därefter görs avslutande rangordning.

Kallelse till provdagar

Du som kallas till provdag vid Textilhögskolan får meddelande på dina sidor på www.antagning.se. Kallelsen till provdag skickas preliminärt den 3 maj 2018. Provdagen äger preliminärt rum 22-23 maj 2018. Om du inte blir kallad till provdag kommer du att få besked om detta.

Besked om antagning och svarskrav

Antagningsresultatet publiceras på antagning.se under v. 22.

I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen, reservplacerad eller struken.

Viktiga datum

 • 26 januari 2018: Anmälan öppnar på antagning.se
 • 27 januari 2018: Ansökningsuppgiften släpps på webben. 
 • 16 april 2018: Sista anmälningsdag och sista dag som ansökningsportfolio inklusive CV ska vara högskolan tillhanda. 
 • 22-23 maj 2018: Provdag och intervjuer
 • v.22 2018: Antagningsbesked

Studiemedel

Önskar du studiemedel kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN): csn.se (extern länk)

Information

 • För frågor om utbildningen eller om ansökningsportfolion, kontakta utbildningsledare Erika Blomgren.
 • Har du frågor om anmälningsförfarandet, kontakta antagningen