Vad är en alumn?

Från det att du är klar med din utbildning eller kurs på högskolan kan du se dig själv som alumn. För att underlätta vad högskolan menar med "alumn" brukar vi säga att du räknas som alumn från det att du tagit ditt första högskolepoäng.

Som alumn anses du vara en av högskolans ambassadörer där du kan fortsätta att stärka ditt personliga varumärke, din utbildning och lärosätet efter det att du är klar med din utbildning. Detta gör du naturligt genom att berätta för andra hur det är att studera vid lärosätet eller genom att exempelvis gästföreläsa, erbjuda praktik på din arbetsplats, delta på Karriärmässan och Elevate. Det finns många sätt för dig att ha en fortsatt kontakt med högskolan efter du är klar. Du väljer själv på vilket sätt.

Om du vill ha fortsatt koll på vad som händer vid lärosätet kan du ansöka om medlemskap till våra olika alumngrupper på LinkedIn eller lägga till dig på sändlistan för högskolans nyhetsbrev för alumner. Nyhetsbrevet planeras att gå ut 1-2 gånger per år.

Mer information

Alumnnätverk på LinkedIn