Nominera Årets alumn

Vilka kan nominera?

Alla med en anknytning till högskolan såsom personal, studenter, studentkår och högskolans alumner har möjlighet att nominera kandidater till Årets alumn.

Nomineringskriterier:

  • För att kunna bli utsedd till Årets alumn ska din kandidat ha klarat minst 60 högskolepoäng (eller 40 poäng enligt den examensordning som gällde före 2007), vid Högskolan i Borås, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Det är starkt meriterande om din kandidat har en examen från Högskolan i Borås.
  • Din kandidat ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull prestation eller insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma.
  • Din kandidat ska antas vilja vara en ambassadör för Högskolan i Borås och vara en god förebild för nuvarande och framtida studenter samt för det omgivande samhället.

Notering: som en värdefull prestation/insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld. Prestationer kan vara regionala, nationella eller internationella.

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag som bereds av en jurygrupp bestående av prorektor (ordförande), representanter från högskolan, studentkåren, Borås Näringsliv och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Sammankallande för jurygruppen är högskolans kommunikationschef.

Utmärkelsen består av:

Årets alumn får ett diplom
Årets alumn får möjlighet att gästföreläsa på Högskolan i Borås
Årets alumn tar plats på högskolans ”Wall of Fame”

Kontakt

Frågor besvaras av Annie Andreasson, kommunikationschef och ansvarig för Årets alumn.

Nominera till Årets alumn 2022

Vi vill ha in din nominering senast 30 september.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna som du skickar in via formuläret kommer att användas i syfte att utse vinnare. Det är jurygruppen som kommer att behandla uppgifterna och de kommer att sparas så länge de är nödvändiga. Personen (kandidaten) som du nominerar till Årets alumn kommer att få meddelande om att hen har blivit nominerad. Detta sker inom en månad från det att nomineringen har mottagits av högskolan.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats:
http://www.hb.se/dataskydd