Salstentamen

Tentamensbokning

Boka tentamensdatum i KronoX minst fem veckor före tentamensdag!

Dessa uppgifter måste ALLTID finnas med i en tentamensbokning: 

 • Datum och tid
 • Institution
 • Program
 • Kurs
 • Vilken tentamen det är, t.ex. 1-5, omtentamen eller tentamen.
 • I fältet ”signatur” skriver du för salstentamen i
  Borås: TEN + din signatur samt WFTEN om tentamen via WISEflow
 • I lokalfältet skriver du antalet möjliga studenter, t.ex. Antal 40.
 • I fältet ”skicka bekräftelse till” skriver du studentexpeditionen@hb.se.
  Studentexpeditionen bokar då lokal och tentamensvakter. Meddela även a3@hb.se

Tentamenshantering

Läraren mejlar tentamen till tentamen@hb.se OBS samtliga sidor i tentamen ska mejlas i en pdf-fil till Studentexpeditionen SENAST 5 dagar före tentamensdagen.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter på tentamenframsidan stämmer. Studentexpeditionen trycker sedan upp tentamen och förbereder dessa inför tentamenstillfället. Mallar för framsidan hittar du här.

När anmälningstiden gått ut skriver Studentexpeditionen ut anmälningslistor. Det är då försent för studenten att anmäla sig. 

Tentamensregler

 • Studenten anmäla sig till tentamen senast 10 dagar före tentamenstillfället.
 • Utan anmälan tillåts studenten inte att skriva tentamen.
 • Studenten ska vara på plats i tentamenssalen senast 15 minuter före tentamen börjar.
 • Läs mer under tentamensregler.

Tentamen finns att hämta för rättning hos Studentexpeditionen, efter att den har scannats in, på eftermiddagen dagen efter tentamen. När tentamen är rättad ska inrapportering göras i Ladok. När resultatet är inlagt i LADOK kan studenterna se sitt resultat via Ladok. 

Eventuell begäran om omprövning kan student göra via blankett som finns i blankettarkivet på webben.