Biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakt

  • Ärende skickas till: a3@hb.se
  • Telefonnummer: 033-435 40 13
  • Telefontid: kl. 10-12

Övergripande utbildningsadministration

Utbildningsutskott för biblioteks- och informationsvetenskap

Utbildnings- och kursplaner i KursInfo, ärenden skickas till: Gunnel Maiwald
Utbildnings- och kurstillfällen, ärenden skickas till: Gunnel Maiwald

Examensarbeten

Publicering och arkivering av examensarbeten i DIVA.
Ärende skickas till: boiuppsats@hb.se

Utbildningsadministration

Utbildningshandläggare administrerar studentens väg genom utbildningen. Det innebär att arbeta med registrering och antagning av student, information inom ramen för utbildningar, handläggning av studentärenden och studieplanering, administrativt stöd vid examensarbete samt stöd till kärnverksamheten vid t.ex. introduktion av ny medarbetare.

Utifrån administrativ kompetens, är utbildningshandläggare ett bollplank till kärnverksamheten i diverse frågor.

Ärende skickas till funktionsbrevlådan: a3@hb.se

Besart Bajrami administrerar:

  • Bibliotekarieprogrammet (campus och distans)
  • Masterprogram, Bibliotek- och informationsvetenskap
  • Masterprogram, Digitala bibliotek och informationstjänster

Ewa Skelte administrerar:

  • Fristående kurser
  • Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 

Internationell koordinator/internationellt utbyte

  • Inresande studenter

Ärende skickas till funktionsbrevlådan: internationalstudent@hb.se
Internationell koordinator inresande studenter: Tove Pousette

  • Utresande studenter

Ärende skickas till funktionsbrevlådan: exchange@hb.seInternationell koordinator utresande studenter: Tove Pousette

Forskarutbildningsstöd

Handläggare för forskarutbildningen: Anette Trennedal