Nätverk, inlogg och datorer

Eduroam/trådlöst nätverk

På Högskolan i Skövde finns Eduroam som trådlöst nätverk.
Läs mer om hur du som student och personal kan använda dig av Eduroam.

Inloggning till dator på Högskolan i Skövde

I arbetsrummet, hus A - plan 2, finns en arbetsdator som tillhör Högskolan i Borås. Datorn går att ta med till föreläsning om du inte har med egen dator och saknar inlogg till Högskolan i Skövdes datorer och nätverk (eduroam kan användas med hb-konto).

Användarkonto i Skövde krävs för att få tillgång till skrivare.
Du kan få hjälp av IT-helpdesk i receptionen i E-huset på andra våning.

För information om öppettider för IT, klicka på länken:
Öppettider för IT

Dator vid föreläsning

Många större föreläsningssalar har en fast dator och takmonterade projektorer. Andra mindre föreläsningssalar saknar ofta dator.

Adaptrar för olika anslutningar finns i vår bildsal i en låda på hyllan till vänster från dörren sett. Adaptrar för Ipad-anslutning finns i Ipad-vagnen (A205). Se till att de kommer åter på plats.

Tänk på att ni kan behöva ändra anslutning genom knapptryck på panelen beroende på den lösning ni har (t.ex. dator 1, laptop, VGA, HDMI).

För att ha överblick över specifika salars utrustning och anslutningsmöjligheter, se webbsida med lista på undervisningslokaler