Schemaläggning

Särskilda rutiner för lokalbokning finns här

Schemasystem vid HiS

Högskolan i Skövde använder TimeEdit.
Länk till TimeEdit
Sök på vanlig kurskod (t.ex. CUVK11).
Länk till samlad schemasida för Skövde

Schemaläggning

Lärare och studenter på Skövdeprogrammen har sitt schema i KronoX och tittar i det systemet. KronoX-schemat måste synkroniseras med Skövdes system TimeEdit, och denna synkronisering sker manuellt. Därför är det viktigt att rutinerna nedan följs;

 • Kursansvarig lärare lägger sitt schema i KronoX på vanligt sätt.
 • Önskemål om antal studenter i sal, särskild lokal, utrustning etc måste skrivas in i kommentarsfältet, annars tappas det bort i överföringen till HS.
 • När schemat är färdigt i KronoX, skickar kursansvarig lärare ett meddelande om att schemat är färdigt i KronoX, till schema@his.se. Kursansvarig skickar alltså ingen länk, utan bara ett meddelande om att schemat är färdigt i KronoX. OBS: Kurskod måste finnas med i meddelandet.
 • HS schemaläggning gör ett schemaförslag utifrån de insända underlagen (KronoX-scheman) och bokar lokaler. När lokalerna är bokade skickar HS schemaläggning ett mejl till kursansvarig lärare med länk till kursens bokningar i TimeEdit. Därefter kan önskemål om schemaändringar lämnas till schema@his.se.
 • Om de lokaler som är bokade i TimeEdit ska överföras till KronoX, görs detta av kursansvarig lärare.
  • De lokaler som är bokade i Skövde kan läggas in i KronoX på följande sätt: I KronoX finns ett fält för lokal. Skriv in Skövde och toka/nummer i det fältet manuellt, och tryck sedan på Enter. Då öppnas en dialogruta, som säger: Resursen finns inte. Vill du lägga upp den temporärt? Klicka på Ja och lokalen läggs till i schemat. Det här görs en gång per lokal och schema.

Ändringar av schema

Om ändringar behöver göras under kursens gång kontaktar kursansvarig lärare schema@his.se

Akuta ändringar

Vid akuta ändringar kan man ringa direkt till schemabokarna i Skövde:

 • Ulrika Johansson, tfn. 0500-44 80 23
 • Therése Bladh, tfn. 0500-44 80 76

OBS! Kontrollera att ändringarna blir gjorda i KronoX.

Inlämning av schemaunderlag

Underlag ska vara schemaläggningen tillhanda på schema@his.se senast nedanstående datum. I detta skede är det alltså mindre viktigt med uppgifter om lärare, moment och eventuell gruppindelning, men önskade tider och lokalförutsättningar måste anges.

 • Lp 1 (vt) 20 oktober
 • Lp 2 (vt) 15 december
 • Lp 3 (som) 1 april
 • Lp 4 (ht) 1 april
 • Lp 5 (ht) 1 juli

Terminstider i Skövde