Organisation

Akademichef: Stina Sundling
Ställföreträdande akademichef: Ann-Sofie Rihs

Institutionen för polisutbildning campus

Prefekt: Ann-Sofie Rihs

Institutionen för polisutbildning distans

Prefekt: Eva-Lotta Andersson Lidén
Proprefekt: Anna Kängström

Programansvarig, ämnesansvarig och skyddsombud

Organisationsskiss för Akademin för polisiärt arbete