Studentinflytande och studentsupport

Studentinflytande på polisutbildningen går via Polisförbundets Studerandeförbundsregion Borås (PSB). Hänvisa studenterna dit i första hand: polisstudenterna.Boras@polisforbundet.se.

Regelbundna avstämningar mellan ledning och PSB sker. En översyn pågår av studentinflytande med syfte att få till ett utökat samarbete med studerandeföreningen.

Studentsupport

  • Högskolan erbjuder stöd och handledning i läs- och skrivsvårigheter, engelska, svenska som andra språk och kommunikation.
  • Stöd finns också att få för studenter med funktionshinder och/eller handikapp.
  • Studenthälsan finns sjuksköterska, kurator och präst.
  • Läs mer på sidan "Vi hjälper dig".

Tillgodoräknanden

Det kommer en hel del frågor från studenterna om tillgodoräknande av tidigare studier. Enligt Polismyndigheten får vi inte bevilja några tillgodoräknanden. Detta beror på att det inte finns något lagstöd för uppdragsutbildningsstudenter och tillgodoräknanden. Frågan utreds på departementet och under tiden som detta sker kan vi inte bevilja några tillgodoräknanden.

Individuell studieplanering

I vissa fall upprättas individuella studieplaner för studenter som inte helt följer studieplan.

När en individuell studieplan finns upprättad mejlas detta ut för kännedom till lärarna och dokumentet läggs tillgängligt för lärarna på via G:\A2-Polis\UTBILDNING\Basgrupper\Individuella studieplaner