Akademiråd

Ledamöter i akademirådet

Stina Sundling, akademichef, ordförande

Akademin för polisiärt arbete

Eva-Lotta Andersson Lidén, prefekt
Ann-Sofie Rihs, prefekt
David Robertsson, programansvarig
Linda Hokka, programansvarig
Therese Bäckman, programansvarig
Fredrik Strömkvist, polislärare
Claes Tovetjärn, universitetsadjunkt
Charlotta Thodelius, forskningsledare
Johanna Avadahl, kommunikatör
Elisabeth Södergren, sekreterare
Representant från Polisförbundets studerandeförening

Externa ledamöter

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad, avdelningschef Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad
Christer Mattsson, föreståndare, Segerstedtsinstitutet
Klas Johansson, chef för polisregion Väst, Polismyndigheten
Petter Löberg, riksdagsledamot (justitieutskottet)
Sophia Willander, Polisförbundet