Therese Bäckman

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 4595

E-post: therese.backman@hb.se

Rumsnummer: P

Signatur: THBA

Jag arbetar som lärare och forskare i juridik på polisutbildningen i Borås. Vidare har jag ett övergripande ansvar för kandidatutbildningen i polisiärt arbete, med inriktning mot brottsutredning som startar hösten 2022.

Jag har arbetat mycket inom det socialrättsliga området och har bl.a. ett intresse för frågor om samverkan mellan polisen och socialtjänsten och för frågor som rör polisens arbete med barn och unga.

Min avhandling handlade om de rättsliga förutsättningarna för omprövning och ändring av beslut om t.ex. personlig assistans.

Jag har haft anställning vid Högskolan i Borås sedan januari 2022 men har varit med som lärare på polisutbildningen sedan utbildningen startade i januari 2019. Jag är utbildad jurist och disputerade i ämnet offentlig rätt 2013.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS

Externa publikationer

Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan – Slutrapport från ett forskningsprojekt (MSB, 2021)

Säkrare transporter av farligt gods – Ett förslag till nollvision Sammanfattning från ett forskningsprojekt (MSB, 2021)

Bihandledare för följande doktorander

Elin Sandegård, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Otto Swedrup, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet